Forside/Love all – Serve all

Love all – Serve all

Vår familie var i Oslo for mange år siden sammen med noen venner, og vi skulle spise på Hard Rock Cafe. De andre gikk inn i restauranten foran meg, mens jeg ble stående utenfor å se opp på markisene de hadde over vinduene. Der stod det; «Love all - Serve all». - «Elsk alle - Tjen alle». Så flott et slagord! Allikevel så vanskelig å leve opp til. Jeg kjente med en gang at det der, får ikke jeg til.
Love all – Serve all

Vi er jo mennesker, og vi ser, vurderer, gransker og leser andre rundt oss. Ut fra inntrykket vi gjør oss, er det så lett å sette andre i «bås». Passer de innenfor min væremåte, hvordan jeg kommuniserer, er de lette å snakke med? Har de samme meninger som meg, samme interesser, verdier etc. Vil jeg ta meg det «bryet» å bli kjent med vedkommende? Skal jeg ta meg tid til å hjelpe? Det kan jo bli mye..

Om vi ikke får til å elske og hjelpe alle, får vi til å elske og hjelpe noen!

Og om slagordet «Elsk alle. Tjen alle» kan kjennes uoppnåelig for oss, er det nettopp det Jesus gjorde for oss! Hele Guds vesen er å gi. Han gir nåde, fred, tilgivelse, håp, glede og kjærlighet.

1.Joh.4,7

«For Gud er kjærlighet»

og Joh.3,16:

«For så høyt har Gud elsket verden.»

Gud elsker alle. Naboen din, vennene dine, kollegaene dine, familien din og ja - deg inkludert. Jesus viser deg hva virkelig kjærlighet er. Jesus sier: «Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.» Ikke bare døde han for deg og meg, men han tok din og min synd, skam og straff på seg. Det er kjærlighet!

I 1.Joh.3,16. leser vi:

«Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.»

Jesus sa:

«For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»
Mark.10,45.

La oss ta imot Jesu kjærlighet, leve både i den og leve ut den!

Jesus sa:

«De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.»
Joh.6,63.

Herren velsigne deg.

Pastor Ketil Willard

 
Powered by Cornerstone