Visjon og verdier

Frikirken og FriBU har denne visjonen felles:

Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere

«Sammen om oppdraget» er hele Frikirkens slagord, og menighetene, synoden, tilsynsområdene, FriBU og hovedkontoret står sammen om oppdraget vi har fått:

Å dele evangeliet i vårt eget nabolag og ute i verden.

I 2017 vedtok Frikirken en målplan for perioden 2018–2023. Den har tre punkter:

  • Jesus i hverdagen
  • Jesus til nye generasjoner
  • Jesus til nye mennesker
 
Powered by Cornerstone