Vår historie

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke, med menigheter fra Alta i nord til Lyngdal i sør.

Kirkesamfunnet består i 2021 av til sammen 82 menigheter (pluss en menighet som er assosiert) spredt rundt om i Norge. Det er gjennom den lokale menigheten man har den daglige kontakten med Frikirken. Der møter man utfordringer og oppgaver av forskjellig art, og grupper og foreninger som uttrykker forskjellige sider av oppdraget.

Du er hjertelig velkommen til Bamble Frikirkes fellesskap!

En fri kirke

Frikirken ble dannet i 1877. De som dannet kirken mente at det er de som bekjenner den kristne tro som skal styre i kirken. De dannet en synode (kirkesamfunn) med menigheter styrt av eldste (presbytere), og frikirkens kirkeordning kalles derfor presbyterialsynodal.

Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv.

Mer om Frikirkens kirkeordning.
Bekjennelsesskriftene som Frikirken bygger sin lære på.
Kirke nedenfra – om årsakene til at Frikirken ble stiftet. Av Birger Løvlie, 2020 (pdf)

 
Powered by Cornerstone