Gudstjeneste hver søndag

Velkommen til gudstjeneste på søndager!

Hver søndag møtes vi for å feire gudstjeneste!

Vi er en mangfoldig menighet og det bærer også våre gudstjenester preg av. De har en god blanding av salmer, lovsanger og nyere kristen populærmusikk. Formen på gudstjenestene er ulike i bruken av fast litturgi og mer fri form. Begge har viktige kvaliteter. Vi er alle skapt ulike og unike til en viss grad, og vi  ønsker at dette skal gjenspeiles i våre samlinger. Så velkommen enten du står eller sitter på lovsangen, enten du liker deg på første eller siste rad, enten livet er på topp eller bunn for øyeblikket. En menighet er aldri et utstillingsvindu for de vellykkede, men et rehabiliteringssenter for alle oss som trenger en nådefull Far og frelser i våre liv. Sagt på en annen måte; det er viktigere å vaske føtter enn å pusse glorien.

De to første søndagene i måneden starter vi i fellesskap og så går barna/ungdommer ut på søndagsskole og tweens. Vi bruker søndagsskolens "Sprell levende" opplegg og  det nye "Aldri alene"-opplegget for tweens.

 

 
Powered by Cornerstone